Diaporthe species associated with Vaccinium, with specific reference to Europe

Lorenzo Lombard, Gerard C. M. van Leeuwen, Vladimiro Guarnaccia, Giancarlo Polizzi, Patricia C. J. van Rijswick, Karin C. H. M. Rosendahl, Jutta Gabler, Pedro W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  70 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)287-299
  TijdschriftPhytopathologia Mediterranea
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit