Diaporthe vochysiae from Pantanal as a source of fungal secondary metabolites

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - nov. 2021

Citeer dit