Diatoms as epiphytes on seagrasses in South Sulawesi (Indonesia). Comparison with growth on inert substrata

F.A.S. Sterrenburg, P.L.A. Erftemeijer, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-7
  TijdschriftBotanica Marina
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit