Diatoms in a sediment core from a flood pulse wetland in Malaysia record strong responses to human impacts and hydro-climate over the past 150 years

Charlotte L. Briddon (Co-auteur), Suzanne McGowan, Sarah E. Metcalfe, Virginia Panizzo, Jack Lacey, Stefan Engels, Melanie Leng, Keely Mills, Muhammad Shafiq, Mushrifah Idris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diatoms in a sediment core from a flood pulse wetland in Malaysia record strong responses to human impacts and hydro-climate over the past 150 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences