Dichomitus squalens partially tailors its molecular responses to the composition of solid wood

Paul Daly, Sara Casado Lopez, Mao Peng, Christopher S. Lancefield, Samuel O. Purvine, Young-Mo Kim, Erika M. Zink, Alice Dohnalkova, Vasanth R. Singan, Anna Lipzen, David Dilworth, Mei Wang, Vivian Ng, Errol Robinson, Galya Orr, Scott E. Baker, Pieter C. A. Bruijnincx, Kristiina S. Hilden, Igor V. Grigoriev, Miia R. MaekelaeRonald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4141-4156
TijdschriftEnvironmental Microbiology
Volume20
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2018

Citeer dit