Dicrotrichura tricincta gen. et spec. nov.: a new tantulocaridan (Crustacea: Maxillopoda) from the Mediterranean deep waters off Corsica

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)243-249
  TijdschriftBijdragen tot de Dierkunde
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit