Didymellaceae revisited

Q. Chen, L.W. Hou, W.J. Duan, P.W. Crous, L. Cai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

193 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Didymellaceae revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology