Die Belastung der Aestuare der Wester - und Oosterschelde mit ökotoxischen Metallen. (Pollution of the Westerscheldt and Oosterscheldt estuaries by ecotoxic metals)

P. Valenta, H.W. Nurnberg, A.G.A. Merks

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Duits
  Pagina's (van-tot)295-306
  TijdschriftVom Wasser
  Volume62
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit