Die Bilanz des Phosphates in den Loosdrechtsen Seen in Beziehung zu deren Produktivität

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Duits
  Pagina's (van-tot)79-81
  TijdschriftInformationsblatt / Föderation Europäischer Gewässerschutz (FEG)
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit