Die internationale Buren-Agitation 1899-1902. Haltung der Öffentlichkeit und Agitation zugunsten der Buren in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden wÿhrend des Burenkrieges

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)128-129
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume88
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit