Die kulturelle Biographie der Region. Kulturgeschichte zwischen Museum und Landschaft in den Niederlanden

G.W.J. Rooijakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

430 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)21-41
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Volume45
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit