Die Nationalisierung des Nikolausfestes in den Niederlanden im 20. Jahrhundert. Eine Skizze anhand der Fragebogen des Meertens-Instituts von 1943 und 1994

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

476 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)217-244
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Volume45
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit