Die Prozessionsfrage in Limburg. Der Kampf um Religion und Öffentlichkeit in den Niederlanden

P.J. Margry, H. van de Velde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

331 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)81-96
TijdschriftComparativ
Volume12
Nummer van het tijdschrift5/6
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit