Die Rektions-Bindungs Theorie: Neue Aspekte seit den 'Aspekte'

H.J. Bennis, A. Groos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-288
TijdschriftZeitschrift für Sprachwissenschaft
Volume1
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit