Diel patterns of phytoplankton productivity in Lake Vechten

W. Opstelten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-220
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit