Diet and urbanisation in medieval Holland: Studying dietary change through carious lesions and stable isotope analysis

Menno Hoogland, R. Schats, I. van Hattum, L.M. Kootker, A.L. Waters‐Rist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit