Diet-Induced Obesity Disturbs Microglial Immunometabolism in a Time-of-Day Manner

Irina V Milanova, Martin J T Kalsbeek, Xiao-Lan Wang, Nikita L Korpel, Dirk Jan Stenvers, Samantha E C Wolff, Paul de Goede, Annemieke C Heijboer, Eric Fliers, Susanne E la Fleur, Andries Kalsbeek, Chun-Xia Yi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diet-Induced Obesity Disturbs Microglial Immunometabolism in a Time-of-Day Manner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences