Diet shifts, feeding efficiency and coexistence of bream (Abramis brama), roach (Rutilus rutilus) and white bream (Blicca bjoerkna) in hypertrophic lakes

E.H.R.R. Lammens, J. Geursen, A.L.G. Schuurmans

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukPopulair

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelProc. Fifth Congress of European Ichthyologists, Stockholm 1985
  RedacteurenS.O. Kullander, B. Fernholm
  Plaats van productieStockholm
  UitgeverijDepartment of Vertebrate Zoology, Swedish Museum of Natural History
  Pagina's153-162
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit