Dietary expansion facilitates the persistence of a large frugivore in fragmented tropical forests

Marcelo Magioli* (Co-auteur), Nacho Villar, Maria Luisa Jorge, Cibele Biondo, Alexine Keuroghlian, Jennifer Bradham, Felipe Pedrosa, Vladimir Costa, Marcelo Zacharias Moreira, Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz, Mauro Galetti

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dietary expansion facilitates the persistence of a large frugivore in fragmented tropical forests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences