Dietary sources of lignans and isoflavones modulate responses to estradiol in estrogen reporter mice

P.E. Penttinen-Damdimopoulou, K.A. Power, T.T. Hurmerinta, T. Nurmi, P.T. van der Saag, S.I. Makela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dietary sources of lignans and isoflavones modulate responses to estradiol in estrogen reporter mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology