Differences between LCA for analysis and LCA for policy: A case study on the consequences of allocation choices in bio-energy policies

T. Wardenaar, T.W.J. van Ruijven, A. Mendoza, K. Vad, R. Heijungs, J. Guinée

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1059-1067
TijdschriftInternational Journal of Life Cycle Assessment
Volume17
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
  • Rathenau instituut

    Doorenbos, C.

    02/06/1994 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit