Differences in growth rate and salt tolerance between varieties of the halophyte Centaurium littorale (Turner) Gilmour, and their ecological significance

A.H.J. Freijsen, A. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-22
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit