Differences in the exploitation of bream in three shallow lake systems and their relation to water quality

E.H.R.R. Lammens, E.H. Van Nes, W.M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differences in the exploitation of bream in three shallow lake systems and their relation to water quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences