Differences in vertebrate microRNA expression

B. Ason, D.K. Darnell, B. Wittbrodt, E. Berezikov, W.P. Kloosterman, J. Wittbrodt, P.B. Antin, R.H.A. Plasterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differences in vertebrate microRNA expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology