Differences in volatile profiles of turnip plants subjected to single and dual herbivory above- and belowground

P.S. Pierre, J.J. Jansen, C.A. Hordijk, N.M. Van Dam, A.M. Cortesero, S. Dugravot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

251 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differences in volatile profiles of turnip plants subjected to single and dual herbivory above- and belowground'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds