Different effects of exotic range-expanding and relative native plants on microbial-driven soil ecosystem processes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelProceedings of 13th International Symposium on Microbial Ecology, Microbes: stewards of a changing planet, 22-27 August 2010, Seattle, USA
Plaats van productieSeattle,USA
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit