Different flavors of pluripotency, molecular mechanisms, and practical implications

C. Buecker, N. Geijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Pluripotent stem cells (PSCs) have been classified into two distinct states: a primitive, naive LIF-dependent state represented by murine ESCs, and a primed bFGF-dependent state observed in murine and rat epiblast stem cells (EpiSCs). The vast similarities between EpiSCs and human ESCs suggest that, despite their blastocyst origin, human ESCs exist in a primed pluripotent state. Recent findings demonstrate that the naive and primed pluripotent states are interconvertible, even in human cells, and hint that growth factor-mediated Nanog expression may be an important factor regulating the balance between them.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)559-564
TijdschriftCell Stem Cell
Volume7
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Different flavors of pluripotency, molecular mechanisms, and practical implications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit