Different glutamate receptors convey feedforward and recurrent processing in macaque V1.

M.W. Self, R.N. Kooijmans, H. Super, V.A.F. Lamme, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11031-11036
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume109
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit