Different oxytocin and corticotropin-releasing hormone system changes in bipolar disorder and major depressive disorder patients

Lei Guo, Yang-Jian Qi, Hong Tan, Dan Dai, Rawien Balesar, Arja Sluiter, Joop van Heerikhuize, Shao-Hua Hu, Dick F Swaab, Ai-Min Bao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Different oxytocin and corticotropin-releasing hormone system changes in bipolar disorder and major depressive disorder patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds