Different recipes for the same dish: Comparing policies for scientific excellence across different countries

Leon Cremonini, Laurens Hessels, Edwin Horlings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

179 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Different recipes for the same dish: Comparing policies for scientific excellence across different countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences