Different shades of discriminatory effects of age stereotypes in the workplace: a multilevel and dynamic perspective on organizational behaviors

K. Turek, J. Oude Mulders, J. Stypińska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)343-347
TijdschriftWork, Aging and Retirement
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum01 jul. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2022

Citeer dit