Different views on scholarly talent: what are the talents we are looking for in science?

P. van Arensbergen, I.C.M. van der Weijden, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-284
Aantal pagina's11
TijdschriftResearch Evaluation
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit