Differential cell loss in (peptide) neurons in the hypothalamus anterior with aging and Alzheimer's disease: Lack of changes in cell density

D.F. Swaab, E. Fliers, E. Goudsmit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TitelNeurology
Plaats van productieBerlin, Heidelberg
UitgeverijSpringer Verlag GmbH
Pagina's119-125
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit