Differential Effects of Deep Brain Stimulation of the Internal Capsule and the Striatum on Excessive Grooming in Sapap3 Mutant Mice

Cindy M Pinhal, B. Van den Boom, Fabiana Santana-Kragelund, Lizz Fellinger, Pol Bech, Ralph Hamelink, Guoping Feng, Ingo Willuhn, Matthijs G P Feenstra, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential Effects of Deep Brain Stimulation of the Internal Capsule and the Striatum on Excessive Grooming in Sapap3 Mutant Mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences