Differential effects of nitrogenous fertilizers on methane-consuming microbes in rice field and forest soil

S.R. Mohanty, P.L.E. Bodelier, V. Floris, R. Conrad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  198 Citaten (Scopus)
  200 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential effects of nitrogenous fertilizers on methane-consuming microbes in rice field and forest soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences