Differential effects of rosiglitazone and metformin on postprandial lipemia in patients with HIV-lipodystrophy

J.P. van Wijk, A.I. Hoepelman, E. de Koning, G. Dallinga-Thie, T.J. Rabelink, M.C. Cabezas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

OBJECTIVE: To compare the effects of rosiglitazone (8 mg/d, n=19) and metformin (2 g/d, n=18) on postprandial lipemia in patients with HIV-lipodystrophy. METHODS AND RESULTS: Lipodystrophy in HIV is associated with insulin resistance and disturbed postprandial triglyceride and free fatty acid (FFA) metabolism. We conducted an open randomized 6-month study with standardized 10-h oral fat-loading tests at baseline and after treatment. Rosiglitazone (-34%) and metformin (-37%) reduced homeostasis model assessment similarly (P
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)228-233
TijdschriftArtheriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential effects of rosiglitazone and metformin on postprandial lipemia in patients with HIV-lipodystrophy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit