Differential expression of the HMG box transcription factors XTcf 3 and Xlef 1 during early Xenopus development

M. Molenaar, J. Roose, J. Peterson, S. Venanzi, J.C. Clevers, O. Destree

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-166
TijdschriftMechanisms of Development
Volume75
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit