Differential oxidation of protein-tyrosine phosphatases during zebrafish caudal fin regeneration

Zuo-Wei Wu, Alexander James Hale, Simone Lemeer, Jeroen den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential oxidation of protein-tyrosine phosphatases during zebrafish caudal fin regeneration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences