Differential performance of a specialist and two generalist herbivores and their parasitoids on Plantago lanceolata

J.H. Reudler Talsma, A. Biere, J.A. Harvey, S. van Nouhuys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Citaten (Scopus)
287 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential performance of a specialist and two generalist herbivores and their parasitoids on Plantago lanceolata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds