Differential perimetric profiles in disciform macular degeneration: stages of development

E.L. Greve, P.J.M. Bos, P.T.V.M. de Jong, D. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)327-337
TijdschriftDocumenta Ophthalmologica Proceedings Series
Volume9
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit