Differential requirement for pten lipid and protein phosphatase activity during zebrafish embryonic development

Miriam Stumpf, Jeroen Den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential requirement for pten lipid and protein phosphatase activity during zebrafish embryonic development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences