Differential requirement for pten lipid and protein phosphatase activity during zebrafish embryonic development

Miriam Stumpf, Jeroen Den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential requirement for pten lipid and protein phosphatase activity during zebrafish embryonic development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences