Differential selection of growth rate-related traits in wild barley, Hordeum spontaneum, in contrasting greenhouse nutrient environments

K.J.F. Verhoeven, A. Biere, E. Nevo, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential selection of growth rate-related traits in wild barley, Hordeum spontaneum, in contrasting greenhouse nutrient environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences