Differential sensitivities to hypoxia by two anoxia-tolerant marine molluscs: a biochemical analysis

A. De Zwaan, P. Cortesi, G. Van den Thillart, J. Roos, K.B. Storey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)343-351
  TijdschriftMarine Biology
  Volume111
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit