Differentially expressed genes linked to natural variation in long-term memory formation in Cotesia parasitic wasps

Joke J. F. A. Van Vugt, Katja M. Hoedjes, Henri C. Van de Geest, Elio W. G. M. Schijlen, Louise E. M. Vet, Hans M. Smid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differentially expressed genes linked to natural variation in long-term memory formation in Cotesia parasitic wasps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences