Differentiated Troy+ chief cells act as reserve stem cells to generate all lineages of the stomach epithelium

D.E. Stange, B.K. Koo, M. Huch, G. Sibbel, O. Basak, A. Lyubimova, P. Kujala, S. Bartfeld, J. Koster, J.H. Geahlen, P.J. Peters, J.H. van Es, M. van de Wetering, J.C. Mills, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differentiated Troy+ chief cells act as reserve stem cells to generate all lineages of the stomach epithelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds