Differentiation between closely related lentil (Lens culinaris Medik.) cultivars using DNA markers

M. Zavodna, J. Kraic, G. Paglia, E. Gregova, M. Morgante

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)217-219
  TijdschriftSeed Science & Technology
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit