Differentiation in reproductive characteristics within a population of Plantago major l ssp. pleiosperma Pilger

L.A.P. Lotz, L.D.H. Spoormakers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-18
  TijdschriftActa Oecologica - Oecologia Plantarum
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit