Differentiation of Elsinoë spp. associated with scab disease of Proteaceae

L. Swart, P.W. Crous, J.-C. Kang, G.R.A. Mchau, I. Pascoe, M.E. Palm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit