Differentiation of species of Elsinoë associated with scab disease of Proteaceae based on morphology, symptomatology, and ITS sequence phylogeny

L. Swart, P.W. Crous, J.-C. Kang, G.R.A. Mchau, I.A. Pascoe, M.E. Palm

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)365-379
  TijdschriftMycologia
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit