Differentiation within Aster tripolium L. from tidal and non-tidal habitats

A.H.L. Huiskes, J. Van Soelen, M.M. Markusse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-44
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit